Photo satellite de Fitou (11)

Carte satellite de Fitou