Photo satellite de Saclay (91)

Carte satellite de Saclay